Brengen & Halen

Bij slecht weer

Bij extreem koud of gevaarlijk (on)weer spelen we in onze schuillocatie in de Joost van den Vondelschool. Deze locatie is tevens de enige ophaallocatie als het te gevaarlijk weer is om met de bakfiets onze fietsdienst te rijden. We communiceren bij zeer slecht weer op de dag zelf of de fietsdienst al dan niet rijdt en waar je je kind kan ophalen.

Eerder ophalen

Wil je je kind een keer iets eerder ophalen dan dat de fietsdienst door jouw wijk rijdt? Dan zorgen we dat we niet te ver het bos in zijn en dichtbij een geschikte ophaallocatie. Ook kun je je kind altijd ophalen aan het begin van onze fietsroute. Elke groep is mobiel bereikbaar, dus neem bijtijds contact met ons op.

Brengen en halen op een studiedag

Heb je je kind opgegeven voor opvang tijdens een studiedag? Dan kun je je kind tussen 8.00 en 8.15 uur brengen op het schoolplein van je eigen school. Daarna fietsen we via een vaste route door de wijk naar onze speellocatie. Zolang het voor ons praktisch haalbaar is, kunnen we je kind ook thuis ophalen. Je hebt ook de mogelijkheid je kind onderweg op een halte vlak bij je huis aan ons over te dragen.

Voor de terugreis geldt hetzelfde als op een reguliere bso dag; we kunnen je kind thuis brengen.

Brengen en halen op een vakantiedag

Op vakantiedagen verzamelen wij meestal op het schoolplein van de Joost van den Vondelschool of van de Aloysiusschool. Je kunt je kind daar tussen 8.00 en 8.15 uur brengen. Daarna fietsen we via een vaste route door de wijk naar onze speellocatie. Zolang het voor ons praktisch haalbaar is, kunnen we je kind ook thuis ophalen. Je hebt ook de mogelijkheid je kind onderweg op een halte vlak bij je huis aan ons over te dragen.

Voor de terugreis geldt hetzelfde als op een reguliere bso dag; we kunnen je kind thuis brengen.