Meldcode Kindermishandeling & Huiselijk Geweld

Vrijland werkt met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. In dit protocol staat beschreven hoe de daarin gestelde voorwaarden voor het goed functioneren van de meldcode worden gewaarborgd.

De meldcode vind je hier.