Waar Vrijland Amersfoort voor staat

Lees ook meer over ons op facebook

Wij bieden kinderen in de vrije natuur een veilige omgeving. Daar kunnen zij zich ongestoord ontwikkelen. Dit doen wij vanuit onze kernwaarden: vrijheid, verbondenheid, weerbaarheid en positiviteit. Deze kernwaarden laten wij voortdurend in ons pedagogisch handelen terugkomen.

Vrijland Amersfoort wil bewegen in de natuur stimuleren en daarin een beweging zijn. Wij vormen een veilige haven waar vanuit kinderen zich in de vrije natuur kunnen ontwikkelen, ervaringen opdoen en van elkaar kunnen leren. De natuur als ‘Vrijland’ waar kinderen obstakels tegenkomen en overwinnen.

Wil je meer lezen over het belang van spelen in de natuur? Kijk dan hier.

Kijk hier voor onze bso pakketten