Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleidsplan is de richtlijn voor ons handelen en gebaseerd op de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de wet Kinderopvang.

Vrijland biedt kinderen een veilige basis, zowel emotioneel, als fysiek. Vrijland is een thuis waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn.

Door opvang in de natuur stimuleert Vrijland persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Dit stelt kinderen in staat allerlei problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Vrijland bevordert het ontwikkelen van sociale competenties. Wij stimuleren vaardigheden als het zich kunnen verplaatsen in een ander, communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen en dragen bij aan de ontwikkeling van sociale verantwoordelijkheid.

Vrijland bevordert de morele competentie door overdracht van normen en waarden.

Heb je interesse in ons pedagogisch beleidsplan? Laat het ons weten!